Decontaminare și operațiuni cu mărfuri periculoase